Byggstarten av ungdomarnas hus på Kviberg – Radar 72 - firas på måndagen. I den gamla radarhallen på regementet ska de unga i Kortedala, Utby, Gamlestan och Bergsjön få en egen mötesplats. Projektet ingår i kommunens speciella ungdomssatsning på 19 miljoner kronor. Med vid firandet finns bland andra ungdomar och politiker. En första rapport visar att de unga uppskattar satsningen.

Sedan ett par år tillbaka har ungdomar i Kortedala, Bergsjön, Gamlestaden och Utby diskuterat idéer om ett ungdomsställe. Efter många turer är det nu bestämt att det ska inrymmas i den före detta radarhallen på Kviberg, med en yta på cirka 1.300 kvadratmeter. Verksamheten är ett samarbete mellan SDN Kortedala och SDN Bergsjön och är en del av den speciella satsningen för unga i Göteborg.

Nöjda i undersökning

Ett viktigt inslag i ungdomssatsningen är att ge ungdomar inflytande och makt, så att de själva kan styra arbetet. Intresset för att vara med och påverka verksamheten och lokalerna är mycket stort. Ungdomsrådet får allt fler medlemmar och enligt en första utvärdering av arbetet i Kortedala/Bergsjön, upplever ungdomarna ”… att de aktivt styr utvecklingen av projektet och att denna går i en riktning som de i framtiden kommer att ha anledning att känna sig nöjda och stolta över.”

Eller som en av ungdomarna säger:

– Det har varit kul, en erfarenhet. Även om det inte blir nå’t för oss, så har man gjort något för dom som kommer se’n.

Ungdomar sköter mycket själva

Unga och tjänstemän arbetar tillsammans med husets utformning och innehåll och huset ska sedan skötas av en styrelse där ungdomarna är i majoritet.

I husplanerna finns mängder av aktiviteter: replokaler, verkstäder, teater och dans, IT-sal, men också sådant som kan dra in pengar till fortsatt verksamhet, som café, disco och spelningar. Tanken är att huset ska vara flexibelt. Det ska inte bli ”färdigt”, innehållet kommer att växla ständigt.

Stor entusiasm

Det praktiska arbetet är inget problem; entusiasmen är stor och eldsjälarna många. Den demokratiska processen innebär förstås ett stort antal – och kanske långa – möten. Det finns trösklar att resonera sig över, men entusiasmen räcker till det också:

– Det är lite trögt ibland. Men man känner ju hela tiden att det går åt rätt håll, så det är inga problem.

Nu är alltså byggarbetet igång på allvar. Exakt när det blir inflyttning går inte att säga ännu, men siktet är inställt på våren 2003.