Planerar temporär träbro till 400-årsjubileet. I morgon torsdag 10 oktober fylls Milleniumplatsen vid Stora Teatern av bromodeller. Broarna har byggts inom ramen för tävlingen Chalmers Structural Design Challenge, som i samband med Göteborgs 400-årsjubileum planerar att bygga en fullskalig temporär träbro över vallgraven.

Tävlingen Chalmers Structural Design Challenge har anordnats sedan 2007 och går ut på att lag från högskolans olika byggrelaterade utbildningar tävlar om vem som kan bygga den mest innovativa och funktionella bron av i förväg givna byggnadsmaterial. Bygget av broarna – som är i skala 1:2 – är nu avslutat, och de bästa tävlingsbidragen visas för allmänheten på Milleniumplatsen i morgon torsdag den 10 oktober.

– Tävlingen är mycket populär och hjälper till att föra samman studenter från skolans olika samhällsbyggande utbildningsprogram med varandra och med näringslivet. Nu vill vi utveckla tävlingen till att bli ännu mer relevant och intressant för fler, säger tävlingens ordförande Oscar Eklund i ett pressmeddelande.

Genom att visa upp sina broar för allmänheten hoppas studenterna bakom tävlingen öka kontakten mellan Chalmers, näringslivet och staden och skapa en plats för samtal om broars betydelse för att koppla samman människor och överbrygga fysiska gränser. I samband med Chalmers 400-årsjubileum 2021 ska en fullskalig bro, som bygger på idéer från vinnande bidrag i tävlingen, tillfälligt byggas över Göteborgs vallgrav.