Tillträder 1 oktober. Kulturnämnden utsåg på torsdagen Christina Persson till tillförordnad direktör för kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Hon ersätter den nuvarande direktören Björn Sandmark som blir vd för Göteborgs stadsteater.

Christina Persson är för närvarande chef för stadsbiblioteket och tillträder sin nya befattning den 1 oktober då Björn Sandmark går över till stadsteatern.

Rekryteringen av ny ordinarie direktör för kulturförvaltningen inleds i nästa vecka. Kulturnämnden räknar med att fatta beslut om tillsättningen i november eller december.