Ersätter stadsbiblioteket under ombyggnaden. Kulturförvaltningen har fått klartecken för att skriva kontrakt på en 267 kvadratmeter stor lokal på Södra Hamngatan 49, där Andreassons Päls tidigare låg. "Citybiblioteket" som det kallas är det första av de nischbibliotek som ska finnas för göteborgarna under den tid som Stadsbiblioteket byggs om.

Stadsbiblioteket kommer att stänga helt för om- och utbyggnad troligtvis under våren 2012.

– Då kommer vi att förstärka stadsdelsbiblioteken med personal och media, vi kommer också att använda våra bokbussar och vi kommer att utveckla våra digitala bibliotek, säger Christina Persson på stadsbiblioteket.

– Men så har vi också sagt att vi vill ha några små utbudsställen i stan med lite olika profiler, vi kallar dem tillsammans för nischbibliotek. Och ”citybiblioteket” är det första.

Modernt folkbibliotek till jul
Det blir ett litet, modernt folkbibliotek med ett noggrant urval av böcker och annan media.

– Just nu sitter en arbetsgrupp och tar fram innehållet. Vi håller också på att hitta en bra inredning.

Lokalen är på 267 kvadratmeter och måste byggas om för att kunna fungera som bibliotek. Hyresavtalet ska nu undertecknas och tillträdet beräknas bli den 1 november. Arbetet med att anpassa lokalen börjar då direkt.

– Vi har ambitionen att vi ska öppna redan till julhandeln i år, säger Christina Persson.

Överklagande inte avgjort än
Om- och utbyggnaden av Stadsbiblioteket är planerad att starta den 1 april 2012. Men det ligger ett överklagande på detaljplanen för Lorensbergsparken som inte avgjorts än. Därför är det oklart när arbetet kan sätta igång, och när stadsbiblioteket måste stänga för allmänheten.

Kontraktet med lokalen på Södra Hamngatan 49 är på tre år.