Kultur på gator och torg. Är du mellan 16 och 20 år och vill sommarjobba som clown, rappare, bildkonstnär eller magiker? Nu är det dags att söka årets roligaste sommarjobb i Göteborg. Anmälan till kultursommarjobben har öppnat.

– Vi hade en fantastisk sommar 2018 där 188 ungdomar fick jobb och de tillsammans gav 837 föreställningar runt om i staden.

– Dessutom hade 29 ungdomar kulturvinterjobb. De jobbade i mellandagarna och det var häftigt att se gatuföreställningar i en karg och kall miljö. Sammanlagt spelade Kultursommarjobb för 148 166 personer förra året.

Det berättar Johan Westergren som är projektledare för kultursommarjobben och väldigt entusiastisk inför den kommande säsongen.

”Ingen jobbar ensam, man är alltid med i en grupp”
Målet med kultursommarjobb är att erbjuda ett spännande och varierat kulturutbud för turister och göteborgare på stadens gator, torg och parker och samtidigt ge unga möjlighet att arbeta med konst- och kultur på professionella villkor. Kultursommarjobbarna rekryteras från hela staden och det finns en stor bredd vad gäller uttryck, det går att söka jobb som allt från rappare till skådespelare, clown, magiker, bildkonstnär eller streetdansare.

Det går också att söka ”kringtjänster”, som stylist, guide, backststagefunktioner, eventstöd, fotograf eller marknadsförare.

– Man kan söka både enskilt och som grupp, men när vi väl är ute och gör föreställningar är det ingen som jobbar ensam, man är alltid med i en grupp.

Ungdomarna utformar föreställningarna
Vad kultursommarjobben egentligen kommer att innehålla i år kan Johan Westergren inte svara på än – det beror nämligen på ungdomarna som söker.

– När vi sätter ihop grupperna utgår vi från de ansökningar vi har fått och ser till det material som ungdomarna visar i arbetsproverna. Sen är de unga delaktiga i att utforma föreställningarna tillsammans med ett antal konstnärliga coacher.

Kultursommarjobb är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, för att fler gymnasieungdomar ska få sommarjobb inom kultur. Detta blir ofta ungdomarnas första möte med arbetsmarknaden. Ett förtroende som man inom satsningen jobbar med att vårda.

– Vi vill att de unga ska ha goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, men det är inte enkelt utan ganska krävande. Ungdomarna har ett stort ansvar – och det är också något att ta med sig in i sitt fortsatta arbetsliv. De som får kultursommarjobb utvecklas väldigt mycket.

Förutom att spela föreställningar på olika platser runt om i Göteborg planeras också en biblioteksturné till alla stadsdelsbibliotek utifrån Jules Vernes bok En världsomsegling under havet.

– Det är så fantastiskt att vara med när ungdomarna skapar livsbejakande sceniska uttryck som bidrar till att skapa en stad som vi vill vara i, säger Johan Westergren.