Planer på aktivetspark för lek och motion. Isbanan på Heden stänger i mars och istället planerar idrott- och föreningsförvaltningen för en aktivitetspark för lek, motion och dans i Hedens nordöstra hörn. Idén med en dansbana är ett Göteborgsförslag som nu kan bli verklighet om förslaget godkänns av kommunfullmäktige.  

Bandybanan på Heden har funnits i tio år och sedan december 2017 har den bara varit öppen för allmänhetens åkning. Nu har idrotts- och föreningsnämnden beslutat att stänga isbanan.

– Det finns flera skäl, men det viktigaste är miljön. Vi har bland annat problem med att det läcker köldvätska och har ett föreläggande från miljöförvaltningen om skyddsåtgärder, vilket skulle kräva en total ombyggnad av anläggningen. Nämnden har nu gjort bedömningen att det inte är en rimlig insats, med tanke på att planerna för Heden framöver är så oklara, säger Gösta Malmryd, tillförordnad avdelningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Dansbanan ett Göteborgsförslag
Istället planerar idrotts- och föreningsnämnden för en aktivitetspark på platsen. I förslagen ryms bland annat utegym, utrustning för parkour och en dansbana. Idén om en dansbana kommer från ett Göteborgsförslag som man länge letat en lämplig plats för.

– Tanken är också att dansbanan ska kunna användas för olika aktiviteter, till exempel i stället för tält i samband med evenemang som Partille Cup och Gothia Cup, säger Gösta Malmryd.

Nu ska idrotts- och föreningsförvaltningen sätta sig ned tillsammans med andra aktörer såsom stadsdelsförvaltningen Centrum, Trygg vacker stad, park- och naturförvaltningen, dansföreningar och övrigt föreningsliv för att tillsammans utforma parken.

Börjar med sanering
Arbetet inleds med sanering efter isbanan, men Gösta Malmryd hoppas att delar av parken ska kunna vara på plats till sommaren. För att fullfölja projektet krävs dock ett fullmäktigebeslut, och om det faller plats skulle Heden kunna ha en dansbana sommaren 2020.

Eftersom stadens planer för utveckling av Hedens fortfarande är oklara, byggs aktivitetsparken så att den efter några år kan monteras ner och flyttas om det behövs.

– Långsiktigt vill vi också ha en ny isbana på Heden för att ge allmänheten möjlighet att åka skridskor där. Men de planerna är beroende av hur staden beslutar om Hedens framtid, säger Gösta Malmryd.