Ny rapport om Datorspelsklubben. Att spela datorspel kan bryta social isolering och bidra till att stärka självkänsla och självständighet hos barn och ungdomar med en autismdiagnos. Det har framkommit i en kartläggning som högskolan i Skövde gjort av datorspelsklubbens verksamhet.

Katrin Dannberg vid högskolan i Skövde har gjort kartläggningen av Datorspelsklubben.

– Att verksamheten fungerar så bra beror främst på att spelintresset används som nyckel samt personalens kunskaper och engagemang, säger Katrin Dannberg, som gjort utvärderingen.

En plats att längta till

En nyckel till att bryta social isolering är att ungdomarna ska vilja komma dit. Utvärderingen visar att  ungdomarna gillar klubben och längtar dit. Klubben uppfattas som en trygg plats där de får möjlighet att göra det de gillar mest.

– Sonen är superglad när han kommer hem och inte det minsta trött, berättar en förälder.

Klubben skapar också ett socialt sammanhang där det växer fram en fin gemenskap. Centralt är att  de som kommer dit i första hand ses som spelare och inte en funktionsnedsättning.

– Medlemmar kommer till en plats som möter deras behov, säger Pelle Öbom, enhetschef på Datorspelsklubben. Samhörigheten skapas genom att ingen identifieras genom sin diagnos, utan som gamers.

Mindre social isolering och mer framtidstro

För många medlemmar har datorspelsklubben bidragit till att bryta social isolering och hemmasittarproblematik. Det finns exempel på barn och ungdomar som tidigare inte gått till skolan, men nu är tillbaka.

Det framkommer också att ungdomarna ser ljusare på framtiden.

– Jag har börjat tänka mer på framtiden, vad jag vill göra och var jag skulle vilja bo, säger en av dem.

Det finns även exempel på medlemmar som känner sig motiverade att fortsätta till gymnasiet eller plugga vidare på högskolan.

Bättre självförtroende och självkänsla

Det framkommer också att ungdomarnas självförtroende och självkänsla har stärkts.

– Vi har upptäckt förmågor hos sonen sedan han började hos datorspelsklubben, som vi tidigare hade tagit förgivet att han inte skulle klara av. Det har växt fram en självständighet och mognad som är fantastisk

Pelle Öbom, enhetschef på Datorspelsklubben.

att se, säger en förälder.

Ungdomarna tycker de är lättare att prata med nya människor sedan de började komma till klubben och att de blivit bättre på att ta plats. De berättar också att de känner sig stolta över olika saker, exempelvis att det går bättre i skolan.

Spelintresset som nyckel

Katrin Dannberg har identifierat två orsaker till att klubbens verksamhet är så framgångsrik. Den första är att Datorspelsklubben fokuserar på att ta tillvara ungdomarnas spelintresse.

Spelintresset används som nyckeln för att nå målgruppen och ett sätt att öva på att interagera med andra. Det görs genom att den trygghet och struktur deltagarna känner igen från spelvärlden flyttas över till det fysiska rummet.

– För en utomstående kan ett spel se kaotiskt ut, berättar Katrin. Men spelaren ser istället en tydlig struktur och spelen är förutsägbara på ett annat sätt jämfört med den fysiska världen. Därför vet vi också att spel många gånger fungerar bra för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Spelledarna viktiga

En annan viktig faktor är personalen och deras roll. På klubben kallas de som arbetar med ungdomarna spelledare. Förutom att de är bra på att möta unga människor har de ett gediget spelintresse och relevant utbildning. Spelledarna är hela tiden närvarande, de hälsar alla medlemmarna välkomna när klubben öppnar och moderera spelande under dagen.

– Spelledarna är engagerade och har förmåga att möta ungdomarna där de är, avslutar Katrin Dannberg.