24 mottagare. I år får 24 yrkesverksamma konstnärer, författare, koreografer, musiker, filmare och skådespelare ta emot Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier.

Göteborgs Stads kulturstipendier har delats ut sedan 1950-talet. 324 personer sökte årets kulturstipendier. Av dem har en jury föreslagit 21 stipendiater, där ett stipendium delas av två personer. Stipendierna är på 30 000 kronor.

53 personer sökte årets arbetsstipendium för författare. Tre föreslogs av en jury. Stipendierna är på 50 000 kronor. Göteborgs kulturnämnd tog beslut om Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier den 19 april.