Sammanlagt 23 personer. Göteborgs Stad delar varje år ut kultur- och författarstipendier. I år går det till 23 personer som är verksamma i stadens kulturliv.

Kulturnämnden i Göteborgs Stad fattade beslut om stipendierna vid sitt sammanträde den 21 april. 250 personer sökte årets kulturstipendier och av dem föreslog en sakkunnig jury 20 stipendiater. De får 30 000 kronor vardera.  30 personer sökte arbetsstipendium för författare och av dem föreslog en sakkunnig jury tre personer. De får 50 000 kronor vardera.