Och fler unga än vanligt får sommarjobb. De kommunala bostadsbolagen satsar på sociala aktiviteter under covid-19-pandemin. Några är i gång redan nu, fler planeras för sommaren och då får också fler ungdomar än vanligt feriearbete inom bolagen.

Katrin Amgarth.

– Vi har ansträngt oss ytterligare i sommar eftersom många av de unga i år inte kan arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg som tidigare år, säger Katrin Amgarth, tillförordnad pressansvarig för Framtidenkoncernen.

I Framtidenkoncernen ingår bland annat Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder. De har tillsammans drygt 72 000 lägenheter i Göteborgs Stad. När många av de ordinarie aktiviteterna ställts in har de till viss del ersatts med andra.

– Vi har trygghetsboende för 70+ i våra bolag. De aktiviteter vi brukar ha där har vi inte nu. Men de som arbetar som trygghetsvärdar har kontakt med de boende på olika sätt och de är ute och tar till exempel gemensamma promenader, säger Katrin Amgarth.

Gymnastik och fotboll

Bolagen erbjuder andra aktiviteter som till exempel utomhusgymnastik i Gårdsten och Majorna. Bostadsbolaget i Hammarkullen har ett samarbete med Hammarkullens bollklubb.

– Det är fotbollsträning tre kvällar i veckan under maj månad för barn och ungdomar.

Odling på gårdarna

När bilden är att många stannar hemma i sina områden i sommar, pågår planering för aktiviteter för fullt. Allt är inte klart, så följande ska ses som exempel. Det handlar mycket om idrott som simskola i Bergsjön, seglarskola i Långedrag för barn och unga i Gårdsten, fotboll i många av områdena, lekverksamhet för de yngre och många samarbeten med de olika stadsdelarna och olika föreningar.

– Poseidon satsar som exempel även på skapa fler odlingsmöjligheter på gårdarna. Intresset för odling är stort och ett trevligt sätt att nyttja naturen i fin gemenskap med grannar.

Fler sommarjobbare

De bostadsbolag som ingår i Framtidenkoncernen har fler sommarjobbare än vanligt i år, 170 fler platser. Totalt är det 750 och 230 av dessa är i utsatta områden, resten är fördelade över hela Göteborg.

– De får framför allt jobba utomhus med att rensa ogräs, olja staket, fixa med bänkar och städa. Det kan även handla om att sprida information om covid-19.

Hoppas på bra sommar

Men även lite kultur kan komma att bli aktuellt, att de unga bidrar till trivsammare miljö genom att måla på stenar och betong i området under handledning av en konstnär.

– Vi hoppas att våra satsningar på ökad sysselsättning för de unga tillsammans med bra sociala aktiviteter innebär en trivsam och bra sommar för alla. Så här långt är det lugnt i våra områden. Många lyssnar på rekommendationerna om social distans och håller sig mer hemma än annars, säger Katrin Amgarth.