Hur påverkas medborgarna? På måndag 21 november blir det debatt i Riksdagshörnan på Stadsbiblioteket. Ämnet för kvällen är skuldkrisen i Europa. Vad gör EU:s medlemländer, och hur påverkar krisen medborgarna? Politiker från samtliga riksdagspartier deltar.

Under hösten har negativa ekonomiska nyheter från euroländer som Grekland och Italien avlöst varandra. På måndag möts politiker från samtliga riksdagspartier för att debattera frågor som till exempel huruvida Sverige bör vara en del av eller fortsätta stå utanför den Europeiska monetära unionen (EMU), hur mycket inflytande unionens medlemsländer har över den gemensamma ekonomin, och på vilket sätt riksbanken påverkas av en gemensam europeisk centralbank.

Debatten äger rum i Riksdagshörnan på plan 1 klockan 18-19.30. Moderator är Ragnhild Larsson, journalist från Göteborg.