Bron till Angereds gård är avstängd. Delar av den 7,5 kilometer långa Lärjeleden har spolats bort. Park- och naturförvaltningen rekommenderar därför besökare att välja alternativa vägar. Främst vid området nedanför Eriksbo och på sträckan mellan Storåsstallet och Linnarhult.

Stora delar av Lärjeåns dalgång består av skredkänslig mark och branta slätter. När vattennivåerna snabbt skiftar riskerar träd att rasa, mark spolas bort och broar bli förstörda.

− Ur naturvårdssynpunkt har det sina fördelar, eftersom vissa skalbaggar och kungsfiskare har behov av nyeroderade områden. Delar av dalgången är ett Natura 2000-område och ska i möjligaste mån få utvecklas fritt, säger Helena Engvall, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Skyltar visar vägen
Men ibland krockar naturintresset med friluftsintresset och människornas behov av att röra sig i området.

− Vi försöker förena de båda intressena så gott det går, säger Helena Engvall.

I dagsläget har ett par delar av Lärjeleden fått skyltar där besökarna rekommenderas att välja en annan väg än den vanliga. Dels gäller det ett område söder om Eriksbo.

− Av säkerhetsskäl är det bättre att gå en annan sträcka. I det här området vill vi gärna återställa delar av leden, men tyvärr kommer det ta tid eftersom de höga naturvärdena i området gör att tillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen, säger Helena Engvall.

Avspärrad bro
Även vid sträckan mellan Storåsstallet och Linnarhult finns skyltar med alternativ väg.

− Här är det en sträcka på 500 meter som är svårframkomlig och vi rekommenderar att man väljer att gå den andra vägen som finns utmärkt på en karta uppsatt i området och på informationstavlor i närheten. Dessutom är bron vid Angereds gård helt avspärrad, säger Helena Engvall.