En lugn promenad i Delsjöterrängen med familj eller vänner är populärt bland göteborgarna. Park- och naturförvaltningen och Västkuststiftelsen har mätt antalet besökare i områdena och frågat göteborgarna vilket naturområde de besökt det senaste året. Fler än en miljon göteborgare besöker Delsjön varje år, vilket gör det till Göteborgs populäraste naturområde.

På andra plats efter Delsjön hamnar Sandsjöbackareservatet med 350.000 besökare, trea är Vättlefjäll med 100.000 besökare. Amundön och Änggårdsbergen placerar sig också i toppen.

Nära hälften av de tillfrågade kunde ta sig till området på mindre än en kvart. Många hade gått eller joggat dit.

Många nöjda med skötseln

– Det visar att det naturområde man besöker mest ofta är det som ligger närmast hemmet. Och då blir det ju väldigt viktigt med naturområden nära bostaden, säger Ingela Gustafsson, chef för naturvårdsenheten på park- och naturförvaltningen.

Många av de tillfrågade är nöjda med skötseln av natur, vägar och rastplatser. Men några efterlyste fler toaletter, bättre renhållning och kartor och information.