Staden och Fastighetsverket i nytt samarbete. Kronhuset, Vallgraven, Stora Hamnkanalen, Skansen Kronan och Skansen Lejonet – det är några av de välkända byggnadsverk och miljöer från 1600-talet som ska bevaras och utvecklas för att öka kunskapen och intresset för Göteborg och dess historia.

Tio av Göteborgs viktigaste och mest kända historiska miljöer ska ingå i samarbetet Den befästa staden Göteborg (se listan nedan). Det är Göteborgs Stad och statliga Fastighetsverket som på tisdagen undertecknar ett avtal om en femårig utvecklingsplan. Flera av miljöerna är redan idag populära besöksmål, mötesplatser och strövområden för både göteborgare och turister men det finns också outnyttjad potential.

Elva insatser ingår i utvecklingsplanen, bland annat ska miljöerna bli mer tillgängliga. Tanken är också att ta fram en gemensam berättelse om Den befästa staden Göteborg för att öka kunskapen och intresset för Göteborgs tillkomst och historia.

”Utvecklas som kulturhistorisk destination”
– Göteborgs unika kulturmiljöer är en viktig del av stadens attraktivitet. Våra gemensamma insatser ska ge både besökare och göteborgare möjlighet att uppleva omistliga delar av Göteborgs historia och utveckla oss som kulturhistorisk destination, säger Camilla Nyman, vd för Göteborg & Co.

Planen gäller till och med december 2022, sedan är tanken att samarbetet ska förlängas till 2032. Finansieringen sker inom ramen för befintliga verksamheter och i samverkan med offentliga och privata verksamheter.