Ses och repeterar igen efter pandemin. Skådespelarna inom den dagliga verksamheten Teater Phantastisk finslipar de sista detaljerna inför tre föreställningar av Clownverkstan, med start den 23 maj. ”Förra gången vi övade gick det jättebra! Idag är två deltagare sjuka, då blir det svårare.”

Teater Phantastisk är en daglig verksamhet inom förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. Under en torsdag förmiddag samlades deltagarna för ytterligare en repetition inför tre föreställningar den 23, 24 och 25 maj.  

Valt sina egna karaktärer

Jonas Jansson är teaterpedagog och stödassistent inom den dagliga verksamheten Teater Phantastisk och är den som leder repetitionerna. 

– Deltagarna har fått välja sina egna clownkaraktärer och utvecklat dem utifrån egna idéer, berättar Jonas Jansson. Här finns en clown som inte kan hålla sig vaken, en clown är stressad, en annan är ledsen och någon är väldigt blyg. Här finns också en polisclown och en blomsterclown, säger Jonas. 

Oliver, en utav deltagarna i teatergruppen tycker att det är jättebra att jobba med clowner.

Repeterar regelbundet

Restriktionerna under covid gjorde det svårt för teatergruppen att öva. De sågs via Zoom två gånger om dagen och träffades utomhus två gånger per vecka för att umgås. Det är först under det senaste året som de har kunnat repetera tillsammans dagligen.  

– Det blev en omställning att ses igen för ett år sedan och vi fick då lov att göra en del ändringar i manuset, säger Jonas. Nu har vi repeterat den här föreställningen i tre år och den sitter bra. Föreställningen hade premiär den 23 april 2023.

Ordning och reda bland rekvisitan

Det är viktigt att ha noga koll på de olika scenerna som ska spelas och att det är ordning och reda bland rekvisitan som ska användas under föreställningen.  

– Det är bra att vi repeterar och övar mycket, för att hela tiden underhålla våra repliker och insatser, säger Jonas Jansson. Ju mer vi övar, desto mindre nervositet eller oro upplever skådespelarna. 

Alla repetitioner verkar mycket riktigt att bidragit till att skådespelarna inte uppvisar några tecken på nerver. De är mycket nöjda med sina senaste repetitioner och dagens genomgång av de olika scenerna var inget undantag. Samtliga verkar ha full koll, både på sin egen och kollegornas insatser. 

Handlingen bygger på att direktör Harry Kokos bokar in de olika clownerna för barnkalas och events. Verksamheten hotas nu av advokat Torkel Tråk, som vill stänga ner Clownverkstan med hänvisning till att det i stället ska byggas ett casino på platsen. Clownerna bestämmer sig då för att övertyga advokaten om att Clownverkstan ska få finnas kvar.   

Tre föreställningar

Vid den första föreställningen den 23 maj satt bland annat flera andra dagliga verksamheter på läktaren i Selma Lagerlöfs Center. Den 24 maj framförde teatergruppen föreställningen för nämndens politiker inom förvaltningen för funktionsstöd. Sista föreställningen den 25 maj visades för verksamheter i Selma Lagerlöfs Center.  

Clownföreställningen är inte teatergruppens första. De har tidigare framfört både julshow, dansföreställning och sommarshow.  

Foto: Carina Wetterlind