I takt med att vattenkvaliteten blivit bättre och fiskbeståndet större i kanalen bör också möjligheterna att bedriva fritidsfiske inne i centrala Göteborg förbättras, enligt kommunstyrelsen. Bryggor längs kajerna kan bli verklighet, men knappast muddring eller utplantering av fisk.

De föreslagna utomhusbaden längs älvstränderna kan alltså få sällskap av fler lättsamma fritidsaktiviteter längs centrums vattenstråk.

Det var en motion från oppositionen som partierna i kommunstyrelsen på onsdagen uttryckte sitt gillande inför: underlätta för metande fritidsfiskare att bidra till det pittoreska intrycket av centrala Göteborg.

Park- och natur förverkligar

Om förslaget passerar kommunfullmäktiges möte i början av november utan invändningar så kommer det med all sannolikhet bli park- och naturförvaltningen som får ta frågan vidare, tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen.

I sitt remissvar till motionen konstaterade park- och naturnämnden att en förbättring av möjligheterna till mete i centrala Göteborg är helt i linje med park- och naturförvaltningens uppdrag.

Nämnden föreslår att 25 kvadratmeter stora och handikappanpassade bryggor bör placeras vid ställen där kanalen är som bredast, och man uppskattar anläggningskostnaderna till 175.000 kronor styck.

Ingen muddring eller utplantering

Däremot motsatte sig kommunstyrelsen att muddra i kanalen, eftersom man då både riskerar att röra upp sedimenterade tungmetaller och dessutom tar bort en del av fiskens föda och gömställen. Inte heller rekommenderas en utplantering av fisk, på grund av smittorisk av
parasiter.