Fokus på barn och unga vuxna med funktionsvariationer. Dans, bakning, filmquiz och pyssel. Med hjälp av digitala hjälpmedel ordnar den ideella föreningen Passalen sommarlovsaktiviteter på nätet. De vill skapa meningsfulla sammanhang under en annorlunda sommar med mycket hemmasittande.

− Corona-tider tvingar oss att vara kreativa och tänka annorlunda. Med hjälp av videosamtal ordnar vi lättillgängliga och inkluderande sommarlovsaktiviteter varje vardag i sex veckor, säger Julia Skånberg, projektledare på Passalen Digital.

Precis som Passalens övriga verksamhet är alla välkomna att delta men fokusgruppen är barn och unga vuxna med funktionsvariationer. De tillhör ofta även riskgruppen för covid−19. Samtidigt kan deras möjlighet att komma ut, umgås med andra och hitta på aktiviteter vara mindre under sommaren när det råder personalbrist på boenden och personliga assistenter ersätts av vikarier.

− Barn och unga vuxna med funktionsvariationer riskerar att hamna i utanförskap och ohälsa. Det kan vara svårt att etablera sociala relationer och hitta samhörighet på eget initiativ, säger Julia Skånberg.

Julia Skånberg tar gärna emot tips på aktiviteter till Passalen Digital.

Delta när du vill

Varje vardag, klockan 10:00 och 14:00, vecka 27 – 32 kan du baka, pyssla, laga mat, dansa, sjunga, lyssna på musik eller delta i quiz tillsammans med andra sommarlovslediga barn och unga.

− Missar du nu någon aktivitet kan du titta på den i efterhand. Precis som en youtube−video, säger Julia som också håller i alla aktiviteter.

Finns det något som inte går att göra digitalt?

− Det kanske skulle vara att åka och bada då, säger Julia med ett skratt. Faktum är att det mesta går att göra. Det krävs bara lyhördhet och att man är tydlig i sin kommunikation. Som att stämma av om alla har smält chokladen innan vi går vidare i nästa steg av bakningen.

Responsen har varit positiv under projektets första vecka.

− Jag märker att deltagarna får något att hänga upp dagen kring och de blir fort kompisar med de andra deltagarna.

Anmälan krävs för att delta

Projektet Passalen Digital finansieras av Svenska Postkodsstiftelsen. Alla aktiviteter nås via hemsida, http://passalendigital.se, där det också finns möjlighet att hålla kontakt med andra deltagare.

För att delta i en aktivitet behöver du anmäla dig via passalens app eller direkt till Julia Skånberg via julia@passalen.se.

− Så att jag till exempel kan skicka ut inköpslistor på vad som behövs inför en bakning, säger hon.