Extra fokus på kosttillskott. Doping uppmärksammas på kommunala och privata gym i Göteborg nästa vecka. Extra fokus ligger på att informera om kosttillskott. “Det är en vanlig inkörsport till annan droganvändning”, säger Malin Ljunggren, samordnare för friskvård på idrott- och föreningsförvaltningen.

Malin Ljunggren, samordnare för friskvård på idrott- och föreningsförvaltningen.

Nästa vecka, den 11-17 oktober, är det den årliga uppmärksamhetsveckan mot dopning i Sverige. Elva kommunala gym och tolv privata gym i Göteborg är diplomerade av nätverket Prodis – Prevention av dopning i Sverige. Det finns fler gym med i det lokala nätverket i Göteborg, de är på gång att bli diplomerade.

– Göteborgs Stad är med för att uppmärksamma användandet av AAS, androgena anabola steroider, och visa att vi tar ett tydligt avstånd från det på våra gym, säger Malin Ljunggren som är samordnare för det lokala nätverket.

Arbetar aktivt mot doping

Göteborgs Stad arbetar aktivt mot doping och samverkar med polis social resursförvaltning, Mini-Maria, externa idrottsaktörer och många gym i Göteborg för att minska användandet. Det finns tydlig policy och handlingsplan och medarbetarna utbildas.

– Gymmen har fria händer att göra det som de själva vill under veckan. Vi kommer att ha quiz, en digital utmaning av kreativa situps i en kreativ miljö, information på våra bildskärmar samt sju myter om doping uppsatta i gymmen. Vi kommer också i den mån det är möjligt att ha lite högre närvaro på gymmen för att kunna svara på frågor.

Fokus på kosttillskott

I år blir det extra fokus på kosttillskott eftersom det visat sig att det är en vanlig inkörsport till annan droganvändning.

– Många vet inte om att kosttillskott kan innehålla ämnen som är otillåtna och olagliga. Vi vill göra människor medvetna om att det som de äter kanske inte är vad de tror, säger Malin Ljunggren.