Tillgänglighetssatsningen fortsätter. En introduktionsfilm på teckenspråk ska ge döva besöksinformation när de kommer Göteborgs Stadsmuseum. Filmen som har producerats av Teckenspråksforum hoppas kunna få fler döva att känna sig inkluderade.

– Vi döva upplever ett stort utanförskap i samhället – det är sällan man ser teckenspråkiga informationsfilmer på offentliga platser. Det gör att vi missar viktig information som vi borde känna till, säger Ellica Lindstjerna på Teckenspråksforum.

För många döva är det lättare att ta till sig information på teckenspråk eftersom det är deras modersmål.

Introduktionsfilmen är ett led i ett större tillgänglighetsarbete som pågår på Stadsmuseet, som också arrangerade Teckenspråkets dag tidigare i år.

Den som behöver ytterligare information på teckenspråk kan också få kontakt med en teckenspråkstolk via bildtelefoni i receptionen.