Elever på sju skolor i nordost får chans att dramatisera sina egna berättelser, i ett projekt finansierat av statens kulturråd. De närmaste veckorna framför barn på Rävebergsskolan egna uppsättningar på temat drakar. Barn som utövare, istället för publik, är den röda tråden i satsningen.

Mattias Dristig är projektledare för Skapande skola i Gunnared som sedan november förra året och fram till i sommar ger sju skolor möjlighet att involvera sina elever i en kultursatsning där barn och ungdomar får vara utövare istället för publik. ”Community art” kallas inriktningen inom kulturvärlden.

– Den tar barnens berättelser på största allvar. De får gestalta sin historia, till exempel genom bild, text eller drama, och visa upp den för publik, säger Mattias Dristig.

– Sedan blir det också någon form av fortsättning. Jämfört med att det kommer en kulturutövare på besök, gör ett framträdande och sedan går. I Community art är barnen utövare, det är en väldigt deltagande kulturyttring, fortsätter han.

160 berättelser om drakar

Han driver arbetet i temaform för att skolorna ska få vara med och bestämma vilket ämne man vill jobba med. Sedan starten i november har han hunnit med två teman, dels ”God Jul önskar alla förskolor i Gunnared” och dels ”Skräck och skratt” på Trädgårdsgärdesskolan.

Från och med idag fram till den 11 mars är det Rävebergsskolans tur och man har valt att arbeta med ett draktema. Med pengarna från statens kulturråd har Mattias Dristig engagerat tre dramaturger och en bildpedagog.

Alla 160 barn på skolan har gjort en egen berättelse. Barnen har sedan delats in i åldersblandade grupper med 15 barn i varje. Tillsammans gör varje grupp en liten pjäs kring någon av berättelserna.

– Det blir korta uppspel, drak-sketcher skulle man nästan kunna kalla det.

Min berättelse betyder något

Tanken med att låta barnen vara aktiva är att kulturinslaget inte bara blir en engångshändelse utan att satsningen ska kunna få en naturlig fortsättning. När temaveckorna är slut har barnen lärt sig hur man kan dramatisera en berättelse, och de som är intresserade kan planera nya uppträdanden. Själva temat gör att barnen även lär sig kring ämnesområdet. Men viktigast enligt Mattias Dristig är barnens egen historia.

– Förhoppningsvis stärker det barnen att någon lyssnar på deras berättelse, på vad de tycker och tänker.

Skriver musik om att bo i Gårdsten

Längre fram i vår är det Rannebergsskolans tur. Där har man valt temat ”Den gyllene stjärnan”. Även Gårdstensskolan kommer att delta i Skapande skola, genom att eleverna får skriva musik om vad som är bra med att bo i Gårdsten.

Alla sju skolor i Gunnared har chans att vara med i projektet.

– De som inte nappat ännu kommer jag att ligga på ännu mer, säger Mattias Dristig.