”Tillfredsställande resultat”. Liseberg redovisar en vinst på 52,6 miljoner för 2013. ”Vi har genom stora investeringar och moderata prisökningar de senaste åren medvetet satt vår lönsamhet under press. Att vi ändå når våra mål och lyckas leverera ett så pass bra resultat är glädjande, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.

Sommarens besökssiffror var sämre än väntat men en bra julsäsong vägde upp statistiken och besökssiffran för 2013 blev totalt 2,8 miljoner gäster. Det är ungefär lika många som 2012.

– Liseberg har en stabil, god lönsamhet, men har samtidig över en tioårsperiod haft vikande besökssiffror under sommarsäsongen. Det är denna besökstrend, som vi önskar vända genom en ganska framtung investeringsplan, fortsätter Andreas Andersen.

Helix blir årets stora nyhet
De senaste årens investeringar har varit bygget av det nya Kaninlandet som invigdes förra våren, köpet av Saabs gamla växellådsfabrik och inte minst bygget av berg- och dalbanan Helix som blir årets stora nyhet.

12,1 miljoner kronor av Lisebergskoncernens vinst 2013 går nu tillbaka till Göteborgs Stad, resten återinvesteras i bolaget.