Paviljong i Färjenäsparken. Konstnären Ebba Matz får uppdraget får uppdraget att skapa ett konstverk för veteraner i Färjenäsparken. Det blir en slags paviljong med himlen som tak och tanken är att verket ska fungera som en samlande plats.

I Göteborgsområdet finns ungefär 15 000 veteraner som har deltagit i internationella fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det är till exempel soldater från Försvarsmakten och personal från räddningstjänsten och sjukvården som varit utsända av svenska staten i olika insatser i världen.

Initiativet till konstverket kommer från en motion i kommunfullmäktige om att hedra veteraner i Göteborgs Stad. Tanken är att verket ska fungera som en samlande plats för veteraner, deras anhöriga och alla som värnar demokratiska värden i det globala samhället. Det ska kunna användas både vid större officiella ceremonier och enskilda besök.

Konstverket invigs i Färjenäsparken på Veterandagen den 29 maj nästa år. Verket finansieras genom Charles Felix Lindbergs donationsfond.