Nu också för högstadiet. Nya fritidsgårdar tillhör inte direkt vardagen men nu är det äntligen dags. På fredag den 23 november, är det invigning av ”Brunnsbo fritidsgård” och sedan återstår bara att fylla lokalerna med de verksamheter ungdomarna vill ha – och komma på ett häftigare namn.

– Det är ju fantastiskt roligt att få vara med om att öppna en ny fritidsgård, som man vet är så efterlängtad, säger Semere Bairu, enhetschef för fritidsgårdarna på Norra Hisingen.

Fast helt ny är den inte. Sedan tidigare har ”Kotten” varit öppen för mellanstadieelever i ett klassrum efter skoltid, men nu har verksamheten fått mer ändamålsenliga lokaler som både rymmer fler ungdomar och inbjuder till fler aktiviteter.

Demokrati och inflytande
– Nu får vi äntligen plats för högstadieeleverna också. De har inte haft någon fritidsgård sedan Brunnshuset lade ner för cirka sex år sedan utan har fått ta sig ända till Backa Kulturhus, säger Semere Bairu, som nu erbjuder nära 150 kvadratmeter, fördelade på olika grupprum och gemensamma utrymmen, i anslutning till matsalen i Brunnsboskolan.

– Hittills har vi bara gjort en grundmöblering men nu är det upp till besökarna att vara delaktiga och bestämma hur här ska se ut och vad vi ska fylla lokalerna med för aktiviteter. Var ska myshörnan vara, vad ska vi visa i filmrummet, till exempel, säger Semere Bairu.

Tjugo Backa i fokus-projekt
Fritidsgården ”Kotten” är öppen för mellanstadieeleverna vardagar klockan 13.30 till 16.30, medan det är öppet 18.00 till 21.30 för ungdomar mellan 13 och 16 år, i det som då kallas ”Brunnsbo fritidsgård”.

– Men där hoppas jag att ungdomarna kommer på ett roligare namn! säger Semere Bairu, som har officiell invigning av fritidsgården fredagen 23 november klockan 17.30, med mingel, bandklippning och öppet hus även för föräldrar.

Brunnsbo fritidsgård är ett av tjugo delprojekt i ”Backa i fokus”, som syftar till att få en mer trygg, livfull och attraktiv stadsdel. ”Backa i fokus” drivs av Norra Hisingens stadsdelsförvaltning och är en satsning för att vända den sociala utvecklingen i Backa.