Blå Stället visar film på dagtid. Efter några års uppehåll är den populära seniorbion i Angered tillbaka. En gång i månaden under hösten blir det film med efterföljande samtal och på Folkets bio.

Redan för några år sedan ordnande Blå Stället seniorbio.

– Det var ett enkelt beslut att starta upp igen. Seniorbion var mycket omtyckt och välbesökt och det finns en önskan från många äldre att kunna se bio på dagtid, säger Rickard Olsson som är producent på Blå stället.

Under fyra tisdagar i höst blir det filmvisning med fika och samtal efteråt.

– Seniorbion är ett tillfälle för människor att mötas och uppleva saker tillsammans. Samtidigt är det ett sätt att bredda kulturutbudet och göra det mer tillgängligt för den äldre befolkningen, säger Maria Näsfeldt från träffpunkterna som är med och arrangerar seniorbion.

Film bra för hälsan
Forskning visar att kultur har betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. Bland annat minskar risken för äldre att drabbas av depression om du går på bio, teater eller museum regelbundet.

Folkets bio i Kulturhuset Blå Stället har även en bra tillgänglighet som passar till seniorbio. Den ligger på gatuplan och med kort avstånd till bussar och spårvagnar för den som har lite svårt att gå eller använder rullstol eller rullator.

Seniorbio arrangeras av träffpunkter i Angered, Angereds Bio och Kulturhuset Blå Stället.