Seminariekväll på Världskulturmuseet. Vems Egypten? är det högaktuella temat för seminariet på Världskulturmuseet den 28 augusti. Gäster på besök från Egypten ger sin syn på samhällsutvecklingen i landet och religionsdialogens roll för att människor ska kunna leva tillsammans – utan våld.

Det är Anna Lindh-stiftelsen som i samarbete med Interreligiösa centret, Göteborgs Stad och Världskulturmuseet som bjuder in till seminariekvällen. Gäster som själva är bosatta i Egypten bidrar med olika perspektiv på situationen i landet.

– Det finns starka motsättningar mellan olika grupper i Egypten. Mohammed Tolba, som är salifist, skildrar utsattheten som många av Egyptens muslimer känner idag. Och Sally Toma, som är kopt, vittnar om hur även den koptiska minoriteten känner av motsättningarna med bland annat nedbrända kyrkor som konsekvens, säger Patrick Gruczkun, samordnare för Anna Lindh-stiftelsen.

Religionsdialog en fredlig väg
Det är religionsdialogens roll som står i fokus. Både Mohammed Tolba och Sally Toma är engagerade i fredlig samhällsförändring. Tolba är en av grundarna till den egyptiska dialogorganisationen SalafyoCosta och Toma är en av grundarna till Egyptian Socialist Party och medlem i Revolution Youth Movement.

Dessutom medverkar Sameh Egyptson, religionsforskare vid Lunds universitet, och Mohamed Elmeadawy från Future University i Egypten, som för närvarande genomför en studie om fortsatt religionsdialog i Egypten.

Gratis inträde
– Under den första delen av den arabiska våren fanns det relativt få inslag av våld i Egypten. Nu ser vi en explosion av våld i landet. Varför? Och vad kommer hända nu? På seminariet blir det en blandning av analyser, förhoppningar och farhågor inför framtiden, säger Patrick Gruczkun.

”Vems Egypten? – religionsdialog i Egypten efter den arabiska våren” arrangeras på Världskulturmuseet den 28 augusti mellan klockan 17 och 19. Inträdet är gratis, platser ges enligt principen först till kvarn. Totalt 120 platser.