Tre bibliotekarier från det storslagna biblioteket i Alexandria i Egypten kommer till Göteborg på tisdag, för ett studiebesök på Högsbo bibliotek. Och för att äta i bamba.

De tre kvinnliga bibliotekarierna arbetar alla på barn- och ungdomsbiblioteket i Alexandrias bibliotek, som byggts delvis med svensk hjälp och som invigdes 2002. Sedan dess har Sida organiserat ett kunskapsutbyte med Alexandria i projektet SWEBA.

Träffar överlevare från Förintelsen

Ett 40-tal bibliotekarier har rest till Sverige för att se och lära, särskilt har det gällt biblioteksverksamhet för barn och ungdomar.

– Vi jobbar mycket aktivt och utåtriktat med barn och ungdomar i Högsbo, så koordinatorn Lena Isaksson på Universitetsbiblioteket i Göteborg tyckte att de skulle komma hit, säger Anna Langefors Bräutigam, kultursamordnare och ungdomsbibliotekarie i Högsbo.

De tre gästerna kommer bland annat att få vara med på ett föredrag som Kulis (Kultur i skolan) ordnar i Högsboskolans aula där överlevande från Förintelsen berättar, de får vara med på en litteraturpresentation i sjätte klass och får information om hur Högsbos barnbibliotekarie arbetar med sagor för bebisar. Läsfrämjande arbete, ljud och bild samt andra kulturaktiviteter står också på programmet.

Ingen skollunch i Egypten

– De ska även besöka fritidsgården, som vi samarbetar mycket med. Och så ska de äta i matsalen på Högsboskolan och se miljön där. Det är tydligen extra intressant, för i Egypten äter man inte skollunch alls, berättar Anna Langefors Bräutigam.

De egyptiska bibliotekarierna stannar en vecka och besöker också stadsbiblioteket i Göteborg samt bibliotek i Kungsbacka och Halmstad. De och två andra kollegor som besöker UB är de sista gästerna i SWEBA-projketet, som avslutas i vår.