"Viktigt att det är en miljö som är fri från dopning". Nu lägger Göteborgs Stad in ytterligare en växel i arbetet mot dopning. Den 7 mars får elva kommunala gym och träningsanläggningar diplom för sitt arbete för ren träning.

I Göteborg finns ett etablerat lokalt samarbete mot dopning och för ren träning. I det ingår bland annat polis, gym, Mini-Maria, social resursförvaltning och idrotts- och föreningsförvaltningen. Tillsammans arbetar samverkansgruppen för att få en dopningsfri miljö på gym och träningsanläggningar.

– Vi lever i en tid med mycket fokus på kroppen och många vill ha snabba resultat. När fler och fler tränar på gym, blir det än mer viktigt att det är en miljö som är fri från dopning. Speciellt när åldersgränsen för träning har sänkts. I dag är det ofta tillåtet från 13 år och då måste vi se till att de befinner sig i en trygg och drogfri miljö, säger Jessica Andersson, utvecklingsledare och ansvarig för dopningsnätverket i Göteborg.

Kunskap om dopning
Ett led i arbetet har varit utbildning av personal för att de snabbare och lättare ska kunna upptäcka dopning på sitt gym. Utbildningen bygger på metoden ”100 procent ren hårdträning” och ger bland annat kunskap om olika dopningspreparat, tecken på att någon dopar sig och var man kan vända sig för att få hjälp. Efter färdig kurs får gymmet ett diplom som visar att de aktivt arbetar mot dopning.

För att få diplomet ska anläggningen också ha en godkänd policy och handlingsplan för att förebygga och hantera dopning, ett etablerat samarbete med polis och sjukvård samt en ansvarig för antidopningsarbetet och en lättillgänglig pärm med information i frågan. Man förbinder sig också att aktivt ingå i och komma på samverkansgruppens träffar samt att låta nyanställda gå utbildningen 100 procent ren hårdträning.

Väldigt inspirerande
Först ut att få diplom var fem gym i kedjan Fitness24seven under 2108. Sedan dess har ytterligare några gym diplomerats och nu är det alltså dags för elva kommunala träningsanläggningar.

– Det känns väldigt inspirerande och roligt att vi nu kan diplomera de kommunala träningsanläggningarna i Göteborg och att de nu uppfyller kraven för att bli diplomerade säger Jessica Andersson, utvecklingsledare och ansvarig för dopningsnätverket i Göteborg.

Diplomen delas ut vid en ceremoni på Angered Arena torsdag den 7 mars och de anläggningar som får diplom är: Angered Arena, Askims simhall, Backavallens motionscentrum, Gerås, Lundbybadet, Länsmansgårdens motionscentrum, Ruddalens motionscentrum, Slottsskogsvallens idrottscentrum, Skatås motionscentrum, Kärra simhall samt Tuvevallens motionscentrum.