Guidad visning och gratis träningspass. Den omgivande naturen, att stärka livskraften och de fem elementen var utgångspunkten för konstinstallationen i Vättlefjälls motionscentrum. Invigningen är den 25 februari med guidad visning av konstverken, anläggningen och gratis träningspass.

Vättlefjälls motionscentrum ligger i ett naturreservat som är ett av de största i Göteborg. Anläggningen öppnade i april 2022 och vänder sig till både vana och ovana motionärer. Den invigdes i september och nu är det dags för invigningen konstkollektionen i byggnaden.

– Det övergripande temat är prana som betyder livskraft på sanskrit. Det anses vara en läkande kraft som finns inom alla människor och som kan frigöras av yoga, som är en av aktiviteterna som finns på Vättlefjäll, säger Angelica Olsson, konstintendent, Göteborgs konst, kulturförvaltningen.

Fem element

”Bark (version 1)” av Sara Nielsen Bonde. Foto: Hampus Bovbjerg Grip

Angelica Olsson berättar att inom yogan kopplas olika delar av kroppen till det som kallas chakran, det är också sanskrit och betyder hjul av livsenergi.

– Tanken är att allt i universum är uppbyggt av fem element och att de också är kopplade till kroppens olika chakran. Inom österländsk filosofi är det eld, vatten, trä, metall och jord.

Sju konstnärer

Naturen, prana och materialen var utgångspunkten i urvalet av konstnärer. Totalt finns det elva verk av sju konstnärer. De arbetar materialbaserat och konstverken har alla koppling till de fem elementen.

Sara Nielsen Bonde arbetar med trä och bark, David Taylor använder främst aluminium och metall i olika former, Madhat Kakei hämtar mycket inspiration från bergen och topografin i den region i Kurdistan som han kommer från, Hanna Järlehed inspireras mycket av skogen med mossbevuxna träd och även vatten, även Ellen Ehk Åkesson utgår mycket från skogen.

– Theresa Traore Dahlberg arbetar idébaserat. Hennes konstverk är av glas och koppar som genom processen omvandlar industriellt material till någonting som återigen kan kopplas till naturen.

Enprocentsregeln

Konstkollektionen Vättlefjäll har tagits fram i ett samarbete mellan idrotts- och föreningsförvaltningen och kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Finansieringen har skett genom den så kallade enprocentsregeln inom Göteborgs Stad.

Det innebär att en procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnation ska gå till konst. Angelica Olsson och hennes kollega Johanna Adebäck, processledare för offentlig konst, berättar om konsten och konstnärerna under invigningen.

”Urholkad” av Sara Nielsen Bonde.  Foto: Hampus Bovbjerg Grip