Ekologiskt odlad mat, grön el, miljöanpassade souvenirer och transporter – och dricksvatten från kranen i stället för i flaskor. EM i friidrott i Göteborg 2006 ska bli ett ”grönt” mästerskap, det har arrangörerna nu slagit fast i ett miljöprogram.

Alla stora evenemang för med sig extra påfrestningar på miljön i form av sopor, utsläpp från transporter, buller med mera. Men arrangörerna för EM 2006 har bestämt sig för att de ska bli så små som möjligt.

Miljökrav på allt

– I grund och botten handlar det om Göteborgs Stads engagemang i miljöfrågor, säger Toralf Nilsson, generalsekreterare för EM 2006.

– Dels ska vi se till att reducera miljöeffekterna så mycket det går, dels har vi ett gyllene tillfälle att lyfta fram det miljöarbete som sker i vardagen.

Redan VM i friidrott 1995 var ett miljöanpassat evenemang. Det tänkandet har nu byggts ut för att Göteborg ska bli känt som ”en av Europas mest miljöprogressiva städer”.

I ett 13-sidigt miljöprogram som EM:s ledningsgrupp klubbat, slås fast hur miljömålen ska uppnås. I toppen finns ett diplomerat miljöledningssystem, som ska vara i drift i god tid före evenemanget och som alla berörda ska få information om. I augusti i år, ett år före EM, ska en miljörevision ha utförts.

Miljöprogrammet slår fast att man ska ställa miljökrav på allt: möbler, datorer, kopieringspapper, skyltar, blomsterdekorationer, hotell, boende, transporter och souvenirer.

Kranvatten istället för flaskvatten

Till exempel ska all el som används vid radio- och TV-sändningarna vara miljömärkt ”grön” el. Över huvud taget ska all eldriven utrustning vara så energieffektiv som möjligt och om reservkraftverk är nödvändiga, ska de drivas med miljödiesel eller annat miljöanpassat bränsle.

Ett annat konkret exempel är dricksvatten, som går åt i stora mängder under ett jätte-evenemang som EM. Miljöprogrammet konstaterar att transporter av stora mängder buteljerat vatten medför miljöeffekter genom utsläpp av luftförorenande ämnen, koldioxid och buller.

Eftersom ”Göteborg har ett utmärkt dricksvatten, bör det användas i så stor utsträckning som möjligt i stället för buteljerat vatten”.

Därför ska de cirka 3.000 frivilliga funktionärerna förses med påfyllningsbara flaskor för dricksvatten. Påfyllningsställen ska vara lätt tillgängliga inom de olika arenorna och extra tappställen för dricksvatten ska ordnas inom hela evenemangsområdet.

Inga absoluta krav

Fast de tävlande lär nog föredra vatten på flaska.

– De får förstås gärna dricka Göteborgs vatten, men det är deras eget beslut. Vi är skyldiga att förse dem med vatten i förslutna flaskor, berättar Toralf Nilsson.

Alla volontärer ska utbildas i miljötänkandet och friidrotten i Göteborg ska utse ambassadörer som ska sprida miljöbudskapet under EM.

Miljöprogrammet ställer inga absoluta krav. På många ställen återkommer formuleringen ”så långt det är möjligt…”. Får inte miljön kosta nåt extra?

– Jodå, vi vill verkligen göra EM så miljövänligt som möjligt, men inom rimlighetens gräns. Vi har trots allt en budget att hålla och ibland kan yttre faktorer göra att vi själva inte styr över alla beslut, säger Toralf Nilsson.