Ett vigselrum ska inrättas i Emigranternas hus i gamla Tullhuset vid Packhuskajen. Ombyggnad pågår och i början av nästa år ska göteborgare kunna gifta sig i ett stort, vackert rum med ljusinsläpp från Göta älv.

– Det låter kanske lite udda, men vårt hus präglas av möten och avsked. Och vigseln är ju ett av livets viktigaste möten, så vi tycker att det finns en fin symbolik i att gifta sig här, säger Roger Bodin, chef för Emigranternas hus.

”Tror många skulle välja oss”

En liten ”baktanke” har han också med vigselrummet.

– Platsen för en vigsel är inget man glömmer bort i första taget, varken brudparet, släktingar eller alla gäster. Än så länge är vi ganska okända, men vill förstås att så många som möjligt ska känna till huset och associera det med något positivt.

– Om vi kan erbjuda en borgerlig vigsel för alla som inte vill vara i kyrkan, eller någon annan religiös helgedom, tror jag att många skulle välja oss. Dessutom är det nuvarande vigselrummet i Rådhuset inte så up-to-date utan lite nedslitet, säger Roger Bodin.

– Givetvis förfogar Göteborgs Stad mycket över denna fråga men här finns onekligen ett intressant alternativ, tillägger han.

Han hoppas att de ombyggda lokalerna, totalt 500 kvadratmeter med nya utställningsytor och visgelrum, kan invigas i början av nästa år.

Stadskansliet utreder medborgarskapsceremoni

Möjligen kommer rummet också att användas för ett högtidligt överlämnande av nya svenska medborgarskap. Sådana ceremonier finns sedan länge i Stockholm och flera andra städer, men inte i Göteborg.

– Det är ett stort ögonblick i en människas liv att få ett nytt medborgarskap, det ska man inte få med en torftig postanvisning eller brev. Vi vill göra något ceremoniellt och välkomnande och då vore det intressant om våra nya svenskar kan få sina medborgarskap under högtidliga former på en plats där en miljon svenskar lämnade sitt land för att emigrera till Amerika, säger Roger Bodin.

Något beslut om medborgarskapsceremoni och var den i så fall ska hållas är inte taget ännu. Frågan utreds av stadskansliet efter en skrivelse från kommunstyrelsen i somras. Där talas om en större ceremoni i samband med nationaldagen 6 juni.

– Jag tycker inte att man ska samla ihop alla vid ett och samma tillfälle, utan ta det i ”mindre portioner”. Då får man bättre förutsättningar för en högtidlig, minnesvärd ceremoni, säger Roger Bodin.

Någon gång i höst väntas frågan komma upp i kommunstyrelsen.