”Ett tillfälle som knappast återkommer”. Den utfördes 1661 till det nybyggda stadshuset i Amsterdam och har visats över hela världen. Nu kommer Rembrandts mästerverk "Batavernas trohetsed till Claudius Civilis" till Göteborg för första gången.

‒ Det är oerhört roligt att kunna presentera en så högklassig Rembrandtmålning i Göteborg. Det är ett tillfälle som knappast återkommer, säger Per Dahlström, intendent på Göteborgs konstmuseum.

72DA.jpgMålningen Batavernas trohetsed till Claudius Civilis är en av den holländske konstnären Rembrandt Harmenzoon van Rijns mest uppmärksammade och största verk. Den visas på utställningen Rembrandts Batavernas trohetsed tillsammans med andra verk av hans samtida och Konstmuseets egna Rembrandt-målning Riddaren och falken.

‒ Vi får också tillfälle att visa Rembrandts relativt okända elev Bernhard Keil som finns i våra samlingar.

Missnöjd beställare
Batavernas trohetsed till Claudius Civilis visar ett ögonblick från den antika historien då bataverna svär en trohetsed till sin rebelledare Gaius Julius Civilis, om uppror mot Rom.

Målningen gjordes till Amsterdams nya stadshus med beställaren var inte nöjd och duken skickades tillbaka till Rembrandt för justeringar. Verket kom dock aldrig tillbaka till stadshuset. Rembrandt beskar målningen, som ursprungligen var över fem meter hög, och sålde den vidare till en privat köpare. Efter ett antal försäljningar hamnade målningen i svensk ägo och genom en donation ägs den numera av Konstakademien i Stockholm.