Matteus Kornelius Mikael och föräldrarna Maria Bogeblad och Juan-Carlos Leo Lizarraga.

Unikt dop. Resandefolket har länge levt i skymundan. 29 april lyfts minoritetens historia och framtid fram i Högsbo kyrka och församlingshem. Alla är välkomna när ett resandebarn – med en speciellt utformad dopakt – döps i kyrkan.

Det blir inte bara dop i Högsbo kyrka. Klockan 10 öppnas dörrarna så att besökarna ska kunna ta del av en utställning om resandefolket innan dopet. Efter gudstjänsten är alla välkomna till församlingshemmet för kaffe och seminariet Den smärtsamma komma-ut-processen.

– Det krävs en del för att våga sluta att vara försiktig och ängslig utåt med att man tillhör resandefolket. Det påminner lite om hbtq-rörelsen så därifrån har vi hämtat namnet till seminariet. Resandefolket är människor som fogat sig och mått dåligt, precis som många inom hbtq-rörelsen tvingats göra, säger Richard Magito Brun.

Han är ledamot i styrelsen för Kulturgruppen för resandefolket, som har sitt säte i Göteborg. Det är föreningen som tillsammans med Göteborgs Stad och Svenska Kyrkan anordnar arrangemanget 29 april. Det ingår i Göteborgs Stads satsning på mänskliga rättigheter inför Europride 2018.

Föredrag om resandefolkets kamp
Richardo Magito Brun och två andra från föreningen, Simon Wallengren och Rose-Marie Wallengren, håller varsitt föredrag om resandefolkets kamp för synlighet i samhället.

Men det är dopet som får ses som dagens höjdpunkt. Richard Magito Brun berättar att församlingen i Högsbo har engagerat sig extra under några år för att synliggöra resandefolket och att det hålls ett dop för ett resandebarn där inte är en tillfällighet.

Dopet är unikt eftersom det bara är andra gången i Sverige där ett barn döps i enlighet med Svenska kyrkans ritual för minoriteten resandefolket. Det sjungs, predikas och talas om att resandefolket finns i Sverige, och föräldrarna och kyrkan vill inte att det ska vara någon hemlighet.

– De som kommer till kyrkan på dopet är inte bara vanliga församlingsmedlemmar utan även personer ur resandefolket från andra delar av landet. De kommer för att det är en viktig högtid.

Ritual för minoriteten resandefolket
Dopet startar klockan 11. Barnet som döps heter Matteus Kornelius Mikael Leo Bogeblad och döps av Hans-Owe Arvidsson.

– Psalmerna är till exempel valda utifrån vad man tycker passar ihop med en minoritet, säger Richard Magito Brun.

Vid gudstjänsten och seminariet deltar Målle Lindberg med Nenne och underhållning erbjuds av familjebandet ”Lindbergarna”.