63 kvadratmeter stor vepa. Det går åt mycket färg när göteborgaren Linda Ljungblads konstverk Gothenburg United förs över till den stora duken. I penslarna håller arbetslösa ungdomar som tillsammans skapar en porträttlik återgivning av den ursprungliga tavlan. Till våren kommer vepan hänga på gaveln till Andra Långgatan 33.

I augusti utsågs Linda Ljungblad som en av vinnarna i konsttävlingen Gothenburg Art 21. Vinsten för henne och de nio andra så kallade guldvinnarna består i att få sitt konstverk återgett på en husfasad i Göteborg, målad av arbetslösa ungdomar. Nu är hennes akvarell med ettans spårvagn det första konstverket att överföras i större skala. Men trots att ettan kör förbi just här på sin väg genom staden är det bara en lycklig slump att just detta motiv hamnade i närheten av Järntorget.

Muralmålningar och fler vepor
– Vi hittade den här jättegaveln som blir perfekt till just den här tavlan, men det handlar om tavlans struktur inte om motivet, säger Maria Jönsson, informationsansvarig på Sätt färg på Göteborg.

6230.jpgStrukturen är också anledningen till att tavlan denna gång återges på en 9×7 meter hög vepa. Andra målningar kommer att göras som muralmålningar direkt på fasaderna, men det blir också fler vepor.

– Den är lite speciell i jämförelse med de andra eftersom den inte har några rena linjer, vilket är svårare att återge. För att skapa akvarellkänsla även i storformat behövde vi också späda ut färgen och hade vi då målat direkt på väggen hade det runnit, så för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt fick det bli en vepa.

För att få in rätt teknik har ungdomarna först fått återskapa tavlan på frihand i ett betydligt mindre format, för att få en känsla för tavlans olika fält. Sedan några veckor är de dock igång med den stora vepan.

Inte helt lätt att hitta rätt yta
– Det är en stor utmaning men en väldigt rolig uppgift. Jag känner att jag lär mig väldigt mycket, säger Nikita Kihlander, som nu har provat på måleriyrket i två månader.

Det har överlag inte varit helt lätt att hitta rätt yta till konstverken, men nu är de flesta placeringar klara.

– Sedan vinnarna utsågs har vi arbetat med att hitta de perfekta ytorna till konstverken, pratat med fastighetsägarna och skickat in formella begäranden till stadsbyggnadskontoret. Vi har därifrån fått veta att målningarna i regel inte kräver bygglov, men vi måste ha ett startbesked.

Vepan kommer sättas upp under våren, för att förskona den från väder och vind i alla fall denna vinter. Så fort det blir torrt och varmt kommer också arbetet med muralmålningarna inledas, ett arbete som inte går att utföra på vintern. Förmodligen kommer även sommaren 2019 behövas för att färdigställa projektet, som i sin helhet ska vara klart till Göteborg stads jubileumsfirande 2021.

3256.jpg

Nikita Kihlander och Sara Bou-Hussein målar den nio meter långa vepan av Linda Ljungblads Gothenburg United. Foto: Sätt färg på Göteborg