Liseberg donerar. Sjöfartsmuseet, genom Göteborgs Stadsmuseum, blir ny förvaltare av Evert Taube-samlingen, som tidigare visats på Liseberg. ”För oss har det varit oerhört viktigt att hålla ihop samlingen och att lämna den till någon som både kan visa den publikt och ta hand om den på ett sådant sätt att den säkras för eftervärlden”, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg. 

Samlingen, som är den mest kompletta av Evert Taubes livsverk, var utgångspunkten för den upplevelseattraktion som fanns i Liseberg fram till 2015. Sedan dess har delar av samlingen varit utlånad till forskning och utställningar. Nu har Lisebergs styrelse bestämt att donera samlingen till Sjöfartsmuseet.

– Det innebär att samlingen blir väl omhändertagen och att den stannar i Göteborg och fortsätter komma göteborgarna till gagn, säger Andreas Andersson.