Bildskatt av kvinnliga Göteborgsfotografer. När 1800-talet gled över i 1900-tal fanns det gott om kvinnliga fotografer i Göteborg. Tre av dem presenteras närmare i en ny utställning på Stadsmuseet: Anna Backlund, Caroline Gaudard och Olga Rinman. I utställningen Eviga ögonblick visas 37 oretuscherade och obeskurna bilder.

Nyhetstidningarnas illustrationer var i början av 1900-talet ännu ganska lätt räknade. Inte desto mindre fanns det en betydande marknad för professionella fotografer, och en tredje del av yrkesutövarna var kvinnor.

När Stadsmuseet nu väljer och vrakar ur sin stora bildskatt har man valt att koncentrera sig på tre Göteborgskvinnor som skrivit in sig i den lokala fotografiska historien:

Pågår till och med januari nästa år
Anna Backlund – mest känd son vykorts- och reportagefotograf, Caroline Gaudard som ofta fotograferade borgerliga hemmiljöer och Olga Rinman som drev eget Fotomagasin på Södra Hamngatan.

Utställningen ”Eviga ögonblick” omfattar totalt 37 oretuscherade och obeskurna bilder samt en tidstypisk film från Göteborg. Dessutom presenteras grevinnan Blanche Bondes resekamera från åren kring sekelskiftet.

”Eviga ögonblick” invigs på onsdagskvällen den 8 maj klockan 18.00 och kommer att visas fram till och med den 12 januari 2014.