God beredskap visar kartläggning. Många fältarbetare kommer att arbeta i Göteborg i sommar. Det finns också gott om aktiviteter för barn och unga. Det visar den årliga kartläggning som social resursförvaltning gjort.

Göteborgs Stads kalendarium: Alla sommarlovsaktiviteter för barn och unga
Social resursförvaltning: Sommarkartläggningen 2018

Varje år skickar social resursförvaltning ut en enkät till stadsdelsförvaltningarna. I enkäten finns frågor om hur många fältarbetare som kommer att jobba i sommar, vilka aktiviteter som ordnas för barn och unga och om stadsdelsförvaltningarna ser behov av extra samverkan någon särskild period.

1718.jpg
Många fältarbetare på stan
Enkätsvaren sätts ihop till en gemensam kartläggning för staden. Kartläggningen fungerar som en del i arbetet med att motverka social oro, berättar Rickard Silva, som är utvecklingsledare vid social resursförvaltning och har arbetat med kartläggningen.

– Många fältarbetare som är i tjänst tillsammans med aktiviteter för barn och unga är två saker som kan motverka att det blir oroligt, säger han. Kartläggningen visar att det finns en god beredskap i stadsdelsförvaltningarna. De som har lägre bemanning bygger det på lägesbilder från tidigare år.

Enkäten innehåller också en fråga om hur många sommarjobb som fördelats av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Varje år lottar förvaltningen ut ett antal sommarjobb. Flest sommarjobb har gått till ungdomar som bor i stadsdelar där det finns områden som polisen kallar särskilt utsatta. Det handlar om stadsdelsförvaltningarna Angered, Västra Göteborg, Västra Hisingen och Östra Göteborg där det totalt fördelats närmare 800 sommarjobb.

– Dessutom finns det jättemånga gratis aktiviteter för barn och unga i sommar, genom det som kallas Sommarlovssatsningen, säger Rickard Silva. Satsningen är möjlig genom statliga pengar och för unga som inte lämnar stan och åker på semester är det viktigt att det finns något roligt och meningsfullt att göra.

Fotbolls-VM och Gothia Cup påverkar
Två stora sportevenemang påverkar kommer påverka läget på stan i sommar. Det handlar om fotbolls-VM i Ryssland och Gothia Cup. Under VM visas flera matcher på storbildsskärmar på olika platser och det lockar många ungdomar ut på stan, och det samma gäller Gothia Cup.

Rickard Silva berättar att stadsdelsförvaltningarna kommer dela listor över vilken personal som är i tjänst. Listorna delas också med polisen.

– Då blir det enkelt att hjälpa varandra, säger han. Fältarbetarna kan lätt kallas till de platser där det är oroligt.

Vad gäller samverkan lyfter stadsdelsförvaltningarna just Gothia Cup som ett evenemang där det kan behövas extra samverkan med till exempel polisen, men också Andra långdagen som tidigare år lockat många människor till området runt långgatorna och Järntorget.

Social resursförvaltning har också uppdrag att vid behov kalla in extra fältarbetare om det skulle behövas i sommar.