På söndag återinvigs Färjenäsparken på Västra Eriksberg, ett område som rymmer en god portion göteborgsk historia. Nu finns här en vacker park och en nybyggd näridrottsplats. På söndag tas också första spadtaget till Taubeskolan som ska ligga i anslutning till parken.

1603 grundade kung Karl IX det gamla Göteborg där Färjenäsparken ligger idag. Den brändes som bekant ner av danskarna bara några år senare.

–När sedan det nya Göteborg byggdes tog man material härifrån, man återanvände stenar som finns kvar i hus i centrala staden idag, säger Bengt Nilsson på park- och naturförvaltningen.

Det enda som återstår av det ursprungliga Göteborg på Färjenäset är kyrkoruinen på Kvarnberget.

Paradiset på Färjenäset

Genom århundradena har området sedan använts både för boende och för industriverksamhet, som till exempel tegelbruk och trankokeri.

54C4.jpg
Från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet låg här en villabebyggelse som man kan se rester av i form av murar, husgrunder, trappor och trädgårdar.

-Paradiset på Färjenäset kallade man det, för det var så fint.

I slutet av 1970-talet revs de sista villorna. Eriksbergsvarvet hade planer på att spränga bort hela berget, men det blev aldrig av.

-Nu har vi bland annat gjort i ordning gräsytorna, vi har röjt och skapat gångvägar, lagat gamla murar och gjort planteringar, säger Bengt Nilsson.

Byggstart för ny skola F-9

Färjenäsparken är omkring 15 hektar stor, vilket motsvarar en tiondel av Slottsskogens totala yta.

Förutom berg och grönområden finns här en lekplats och en nyanlagd näridrottsplats som rymmer en 9-manna fotbollsplan med konstgräs, en skateboardpark, en plan för streetbasket och ett utomhusgym med motionsredskap.

På söndag tas också första spadtaget till nya Taubeskolan som kommer att rymma en förskola och skola för årskurserna 1 till och med 9.

Invigningen pågår mellan klockan 11 och 15. Det bjuds bland annat på musik och historiska promenader. En gammaldags ångfärja kommer att gå mellan Färjenäset och Klippan varje halvtimme.

Foto: Anna-Karin Sintorn