Nya ishallar på gång. Slottsskogsrinken rivs och ersätts av en ny ishall. Det innebär att det finns färre ishallar och därmed färre istider att fördela till föreningslivet i Göteborg säsongen 2022/2023. Även allmänhetens åkning påverkas.

Det finns en stor efterfrågan på isytor i Göteborg och det är en del på gång på den fronten. Gamla ishallar rivs och nya byggs.

– Det får konsekvenser i år i och med att Slottsskogsrinken rivs innan den nya ishallen byggs där. Det innebär att vi har ungefär 60 timmar istid färre per vecka att fördela till föreningarna under säsongen 2022/2023, säger Anders Ekman, enhetschef för bokning och evenemang på idrott- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Vad innebär det för träningstider och allmänhetens åkning?

 – Vi försöker prioritera barn och unga i föreningslivet så att de kan fortsätta att träna och tävla. Vi har fått minska på allmänhetens åkning för att kunna möjliggöra istid till föreningslivet.

Isdala kvar en säsong

 De föreningar som normalt brukar träna i Slottskogsrinken får främst träna i Isdala ishall. Det gör att Isdala ishall inte kommer att vara öppen för allmänheten under säsongen 2022/2023.

– Isdala är en anläggning som skulle varit riven, den fick vara kvar en säsong till som ersättning för Slottskogsrinken. Hade den varit riven hade vi varit två ishallar kort och det hade vi inte löst.

Nya hallar på gång

 Tiderna för allmänhetens åkning minskar även något i Askims ishall, Angered arena och Rambergsrinken. Men framöver är fler nya hallar på gång. Ruddalens nya ishall öppnar för föreningar i november, för allmänheten från jullovet och för skolor från januari. Det är den tidigare bandybanan som fått tak och väggar. Även Ruddalens skrinnarhall, med skrinnarbana, isrink och en ny större isyta, renoveras och beräknas vara klar i mars 2023.

I Kvibergs park byggs också en ishall som beräknas vara klar i början av 2023 och när den är klar rivs Isdala.

– Den nya ishallen som ska ersätta Slottsskogsrinken är tänkt att vara färdig hösten 2023. Så det får positiva effekter över tid med nya arenor, säger Anders Ekman.