Unga väljer fritt ur konstsamlingarna. Den 16 oktober klockan 18 är det vernissage för höstens arbete inom Mitt konstmuseum – ett projekt som vänder sig till unga mellan 13 och 18 år. Utställningen Favorit- vs. hatobjekt visar verk som ungdomarna själva valt ur museets samlingar.

Det är en liten men känslobaserad utställning som visas. Tio ungdomar har gått runt i magasinen och valt konst helt utifrån sin egen magkänsla. Resultatet är fem verk som spänner över flera konstepoker – från 1600-tal till modernism.

– Just när det gäller konst har många svårt att släppa loss och säga vad de tycker. Ofta är de rädda att säga fel och tror att åsikterna måste baseras på kunskap. Här har vi valt att gå helt på den subjektiva upplevelsen av konst, säger Freja Holmberg, konstpedagog på Göteborgs konstmuseum.

I utställningen Favorit- vs hatobjekt är verken underordnade ungdomarnas upplevelser och tolkningar – framför varje konstverks titel finns deras tankar beskrivna.

Fler favoriter
Nästan alla är favoriter, men det finns fall där deltagarna är oense. Favorit för en kan vara hatobjekt för en annan.

– Vi hade hoppats på fler hatobjekt. Men det kommer bli ytterligare visningar 30 november, 14 december och 25 januari klockan 18. Då visas fler verk och ungdomarna får fördjupa sina tankar kring valet av konst, säger Freja Holmberg.

Mitt konstmuseum vänder sig till unga mellan 13 och 18 år och syftar till att involvera unga göteborgare i museets verksamhet. Vernissage för utställningen Favorit- vs. hatobjekt. hålls 16 november klockan 18 i Östra kupolhallen.