Blockerar räddningstjänsten. På sommaren hindrar felparkerade bilar vid badplatser räddningspersonal från att snabbt komma fram och påbörja en räddningsinsats. I värsta fall kan en felparkerad bil leda till att en människa mister livet.

Michael Lövberg, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Överfyllda parkeringsplatser är en vanlig syn nära badplatser på sommaren. Tyvärr får det många att parkera både slarvigt och olagligt, vilket skapar stora problem för räddningstjänsten.

− Om olyckan är framme behöver vi snabbt komma fram till platsen och påbörja räddningsinsatsen. Tiden är avgörande för om vi ska lyckas, säger Michael Lövberg som har hand om insatsplanering vid bland annat evenemang på Räddningstjänsten Storgöteborg.

En felparkerad bil hindrar framkomligheten för såväl personal som räddningsfordon. En brandbil behöver till exempel 3,5 meter i bredd för att komma fram.

Lämna gärna bilen hemma

Michael Lövbergs främsta råd är att inte ta bilen till badplatsen de dagar som många väntas åka dit.

− Om du ändå gör det − tänk på att inte parkera framför bommar eller vägar som leder ner mot en badplats, och undvik att parkera nära utfarter och infarter.

Det är viktigt att ställa bilen nära körbanans kant, så att det blir gott om plats för ambulans och räddningstjänst att komma fram. Du bör helst parkera på samma sida som tidigare parkerade bilar och innanför linjerna.

”Lägg bort telefonen”

Michael Lövberg berättar att alla reagerar olika när räddningstjänsten kommer. För många är den första impulsen att ta fram sin telefon för att filma och fota. Andra står djupt försjunkna över sina skärmar. Michael Lövberg är tydlig:

− Lägg bort telefonen! Se till att hålla dig undan i stället, och ha uppsikt över barn och unga. Vi har upplevt många hemska situationer med människor som kämpar för sitt liv. Vem har nytta av att du filmar det?