Ikonbyggnad vid kanalen. Feskekörka, en av Göteborgs mest kända byggnader, har förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen i Västra Götaland. ”Feskekörka är helt unik i sin utformning och en av Göteborgs främsta ikonbyggnader med ett exponerat läge vid kanalen”, säger antikvarie Lena Emanuelsson.

I mitten av 1800-talet hade fiskhandeln i Göteborg flyttats till Rosenlund från Lilla torget. De första åren handlade göteborgarna sin fisk ute på Rosenlundskajen, Feskekörka kom till efter att det började ställas högre krav på hygien vid fiskförsäljning. Huset, som ritades av Göteborgs stadsarkitekt Victor von Gegerfelt, stod klart 1874.

Byggnadsminnesförklaringen innebär att fasaden, den öppna hallen och takets konstruktion inte får ändras.

Hektisk fiskhandel vid Feskekörka 1902

Hektisk fiskhandel vid Feskekörka 1902. Foto: Göteborgs Stadsmuseum.

Rosenlundskajen 1902

Rosenlundskajen 1902. Foto: Göteborgs Stadsmuseum