Kalas på fredag för pigg 139-åring. Fiskeauktion, specialerbjudanden, historiska kåserier och musik står på programmet på fredag 29 november. Då bjuder handlarna och fastighetsägaren Higab in till kalas för Feskekörka som nyligen blev byggnadsminnesförklarad. Alla göteborgare är välkomna att fira en av Göteborgs mest kända byggnader.

Det var i början av oktober i år som länsstyrelsen förklarade Feskekörka som byggnadsminne, för sin säregna arkitektur och som varande en av Göteborgs främsta ikonbyggnader.

– Feskekörka är vårt 26:e byggnadsminnesförklarade hus. Våra byggnadsminnen är en kulturskatt och vi vill gärna påminna om att de är viktiga bärare av Göteborgs historia och identitet, säger Göran Sylvesten, vd för Higab.

Kalas hela eftermiddagen
Göteborgs nya fiskhall vid Rosenlundskanalen invigdes 1874 och göteborgarna döpte den rätt snart till Feskekörka. Den ritades av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt som inspirerats av stavkyrkor och nygotik.

Alla göteborgare är välkomna på firandet på fredag mellan klockan 13 och 17. Fiskförsäljningen är öppen precis om vanligt klockan 10 till 18.