Göteborgarna är intresserade av sin stad och vill gärna vara med och diskutera dess framtid. Det har den nya satsningen Science Café Göteborg visat. Onsdagens tredje cafékväll tar sikte på den hållbara staden.

När den brittiske hållbarhetsdesignern John Manoochehri kommer till caféet i Älvrummet på onsdag väntar djärva tankar kring vårt sätt att se på den stad vi vill fortsätta att bo och verka i.

Hållbara livsstilar

– Det blir fokus på hur vi kan skapa nya attraktiva hållbara livsstilar och ge plats för dem i våra städer, säger Elin Asplind som är kommunikatör på Älvstranden Utveckling.

Det kommunala bolaget står tillsammans med Göteborgs Stadsmuseum och Vetenskapsfestivalen bakom vårens tre caféer, som av allt att döma kommit för att stanna.

Föreläsare på Vetenskapsfestivalen

Manoochehri är sedan en tid tillbaka gästforskare vid KTH i Stockholm men har tidigare också varit en uppskattad föreläsare på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Till onsdagens café kommer han med en lång rad internationella erfarenheter och jämförelser. Föredraget hålls på engelska, men Manoochehri kan svenska tillräckligt bra för att förstå publikens frågor och tankar.

För att stärka den lokala kopplingen medverkar Johan Olsson och Andreas Lyckefors från arkitektkontoret OlssonLyckefors med bas i Göteborg.

Vill nå en blandad publik

Cafépremiären i mars lockade med debatt under rubriken ”Staden vid älven” – det blev en diskussion om hur man knyter ihop staden över älven. Seriens andra café rubricerades ”Bilder av staden” och tog upp mediernas makt att påverka stadsplaneringen.

– Det har kommit mer folk än vi trodde till våra båda första arrangemang. Och vi vill väldigt gärna fortsätta att nå ut till en blandad publik i olika åldrar och med skilda utgångspunkter, säger Elin Asplind.

Onsdagens cafékväll avslutar vårens satsning.  Efter den kommer arrangörerna att utvärdera om och hur man ska gå vidare för att fånga upp göteborgarnas intresse för sin stad.