Stor duk, bra ljud och roligt snack. Göteborgiana har alltid sin givna publik. Nu bjuder Frölunda Kulturhus in till tre arrangemang med föredrag och filmer kring rikets andra stad. Start på torsdag 14 februari.

Vårens lilla serie om föredrag och filmarrangemang börjar och slutar med minnen från Göteborgs hamn, men dessemellan hoppas kulturproducenten Per Nyman kunna fresta med Göteborgsfilmer.

– Jag kommer att välja ut en rad filmer ur det öppna arkiv, Filmarkivet, som byggts upp i ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga Biblioteket. Det är tillgängligt för vem som helst som har en dator, men det har visat sig att många tycker det är roligt att få se filmerna på stor duk och med bra ljud, säger han.

Förutom Per Nymans egna kommentarer ges förstås också möjligheter att fortsätta diskussionen efter filmen.

Kan bli ingång till levande samtal
– Det är så vi vill ha det. Meningen är ju att filmen ska kunna vara ingången till ett levande samtal, som Per Nyman uttrycker det.

Redan nu har han kastat intresserade blickar på den gamla stumfilmen från 1928 med bilder på flygare i Göteborg. Kanske kan också den 17 minuter långa filmen från Masthugget 1964 bli aktuell eller ”Haga lever” gjord 1982.

– Filmarkivet utökas kontinuerligt, och det finns säkert material för flera visningar. Särskilt om man räknar med de många snuttar som utgör delar av längre filmer, säger Per Nyman.