Föredrag och visningar 13 november. Röster i arkiven är temat för Arkivens dag den 13 november. På Regionarkivet i Göteborg blir det föredrag om hur staden använt sig av informationsfilm och om Nelly Thüring som var en av de fem första kvinnorna i riksdagen. Det blir också visningar av arkivmagasinen vid tre tillfällen.

Nelly Thüring bodde i Göteborg och var en av de första fem kvinnorna i Sveriges riksdag.

Arkivens dag är ett återkommande nordiskt arrangemang och en nationell organisation tar fram temat för varje år. Årets tema “Röster i arkiven” är brett.

– Den finns någon mänsklig röst bakom alla handlingar vi har i våra arkiv, i allt från patientjournaler till bygglovshandlingar, säger Peter Nilsson, avdelningschef på Regionarkivet i Göteborg.

Föredrag om film i staden

Under dagen blir det två föredrag. Erik Florin Persson, filosofie doktor i filmvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om sin forskning “Film i stadens tjänst”. Det är Göteborgs Stads egen röst om sig själv.

– Han har tittat på hur Göteborgs Stad har använt filmmediet för att beskriva staden i reklamfilmer och har bland annat använt filmmaterial som finns i våra arkiv. Han kommer att visa korta klipp från reklamfilmerna.

Föredrag om Nelly Thüring

I år är det 100 år sedan allmän rösträtt infördes och kvinnor kunde ta plats i riksdagen. En av de fem första var Nelly Thüring som bodde i Göteborg. Malin Arvidsson, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet, berättar om sin forskning kring henne. Där har rösträtten tolkats in i temat.

– Det är aktuellt i och med att det visades en dokumentär på SVT om de fem första kvinnorna i riksdagen och då var Malin Arvidsson med och pratade om Nelly Thüring.

Visning av arkivmagasinen

Regionarkivet i Västra Götalandsregionen/Göteborgs Stad är Sveriges största kommunalregionala arkiv med sammanlagt tolv hyllmil handlingar. Under Arkivens dag blir det rundvandringar i arkivet i Göteborg vid tre tillfällen.

– Arkivens dag är ett väldigt bra tillfälle att få visa för allmänheten hur det ser ut i våra arkiv och vad vi har i våra arkiv. Vi har handlingar som kommer från verksamhet inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Vi har även ett särskilt uppdrag som föreningsarkiv i Göteborgs Stad, säger Peter Nilsson.

Regionarkivet har även ett arkiv i Vänersborg som också det är öppet under Arkivens dag.