Premiär för dokumentär. På onsdag 18 april är det världspremiär för dokumentärfilmen Traktorn – en film utan åldersgräns. 25 minuter av inspiration för hur människor ska kunna umgås och ha roligt över generationsgränserna. Tanken är att filmen ska visas för människor som i sitt arbete eller i föreningslivet arbetar med barn och unga eller seniorer.

Allt började dock med en annan film, Väskan. Den kom till när Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och mänskligare Göteborg, för ett par år sedan ville göra en kortfilm som kunde fungera som underlag för att diskutera trygghet med seniorer.

Upptäckte mycket glädje bland de äldre
Regissören Nasrin Pakkho kom på idén att göra den till en stumfilm, och tack var det kunde filmen med sina textade skyltar visas på hela tolv olika språk. Väskan gjorde stor succé på lokala pensionärs- och invandrarorganisationer och bland personal inom äldreomsorgen.

– Men den fick också spridning i hela landet, och i Europa tack vare att den uppmärksammades i Bryssel. De 1.000 exemplaren av den tillhörande handledningen är redan slut. Samtidigt håller filmen på att översättas till rumänska, berättar Borghild Håkansson, enhetschef på Tryggare och mänskligare Göteborg.

Under tiden som Väskan spelades in, dokumenterade regissören Nasrin Pakkho själva processen.

– När vi efteråt tittade på hennes ihopklippta material, upptäckte vi hur mycket glädje som fanns hos de äldre. Samtidigt kände vi lite självkritik att vi inte hade med några ungdomar alls, säger Borghild Håkansson.

Viktigt med möten mellan olika åldrar
Detta gav idén till en ny film. En idé som sammanföll fint med att 2012 är både Göteborgs stads Barnkulturår och EU:s äldreår, med devisen solidaritet mellan generationerna.

– När man tänker efter så har vårt samhälle blivit väldigt ålderssegregerat. Vi har små barn på förskolan, större barn i skolan, vi har 55+-boenden och seniorboenden. Människor i olika åldrar kommer inte i kontakt med varandra på ett naturligt sätt längre.

Den nya filmen, Traktorn, pekar på vikten med möten mellan människor i olika åldrar.

– Det finns så mycket man skulle kunna göra tillsammans, leka, dansa, teckna … ibland ligger förskola och äldreboende bara 200 meter isär. Ungdomar skulle kunna visa hur mobilen fungerar och seniorerna skulle kunna visa hur man lägger in gurka.

”De blev helt förtjusta i varandra”
Som ett komplement till sitt ”bakom scenerna-material” filmade Nasrin Pakkho också en grupp om åtta ungdomar och åtta seniorer som under en dag gjorde improvisationer och dramaövningar. Bland annat fick tolvåringar spela åttioåringar och vice versa.

– Det var underbart att se. De blev helt förtjusta i varandra de här äldre och de yngre. När seniorerna gick därifrån var de rakare i ryggen, mer kraftfulla än innan. Det var som om de fått tillgång till nya sidor av sig själva, säger Borghild Håkansson.

Hon citerar Bodil Jönsson som brukar säga att vi bär alla våra årsringar inom oss.

– Det är därför vi säger att den här filmen kan hjälpa oss skaka om bland våra egna årsringar, hitta vår egen tolvåring igen. Och har man den förmågan har man nog också lättare att förstå varandra över åldersgränserna.