Månadens språk ska främja Sverigefinsk kultur. Göteborgs stadsbiblioteks blir lite finskare under september. Med författare, regissörer, musiker och sagostund hyllas den Sverigefinska kulturen.

Månandes språk är finska på Göteborgs stadsbibliotek. Det kommer märkas på alla avdelningar som på olika sätt lyfter fram böcker och annan media där språket, ursprunget eller upphovspersonerna är finska eller Sverigefinska.
Bibliotekets satsning är en del av Göteborgs Stads uppdrag som finskt förvaltningsområde.

Det var 2011 som Göteborg blev en av de utvalda kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde, med ansvar att ge alla Sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter. Det innebär bland annat Göteborgs Stad ska skydda och främja det finska språket och den Sverigefinska kulturen.

I uppdraget ingår det även att särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av finska. På stadsbiblioteket kommer det märkas fredagen den 15 september då det blir sagostund på både svenska och finska på barnavdelnings scen Tellus. Samma dag blir det extra fokus på Sverigefinsk kultur med musik, författarsamtal och bilder på Trappscenen.