Kommunstyrelsen sa på onsdagen ja till ett förslag om fler permanenta fritidsbåtplatser och fler gästhamnsplatser. Genom att bygga ut befintliga hamnar räknar man med att inom några år få fram de 1200 båtplatser som behövs för att möta efterfrågan. En del av platserna ska reserveras för miljöbåtar.

I Göteborgs Stad finns idag omkring 17500 båtplatser. Det kommunala bolaget Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, sköter 7200 av dem. Resten drivs av föreningar och företag.

Kötiden för en båtplats är över fem år i nästan alla Grefabs hamnar, för en del båtstorlekar är den över tio år.

Det förslag som kommunstyrelsen sagt ja till innebär att man ska ta fram förslag på nya båtplatser i de hamnar som Grefab driver, men också att man genom utökat samarbete ska försöka få fram fler platser i hamnar som drivs privat och av föreningar.

Öronmärkta platser för miljöbåtar

Dessutom ska man undersöka möjligheten till så kallad ”stacking”, det vill säga att förvara båtar i inomhushallar och sjösätta bara när båten ska användas.

En mindre del av de nya platserna ska reserveras för miljöbåtar – elhybrider eller motorbåtar som drivs med biobränsle.

Uppströms Älvsborgsbron planeras ett antal hundra platser fördelat på olika hamnar. Andra ställen där fler båtplatser kan komma att byggas är Hovås, Killingholmen, Önnered och Hjuvik.

Enligt kommunstyrelsens beslut får dock utökningen av antalet båtplatser inte ske på bekostnad av naturvärden längs kusterna och ökad miljöbelastning genom exempelvis ökade utsläpp av växthusgaser och skadliga ämnen till havet.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan den 24 februari.