Stadsbiblioteket och Stora teatern ökar mest. Under årets tio första månader ökade besöken på Göteborgs Stads kulturinstitutioner med hela 18 procent. Huvudförklaringen till den kraftiga ökningen finns i stadsbibliotekets återkomst.

Från mars 2012 till april 2014 fick göteborgarna klara sig utan alla de möjligheter som erbjuds på Stadsbiblioteket vid Götaplatsen. Biblioteket som invigdes 1976, växte nu under två års om- och tillbyggnad med 3700 kvadratmeter.

När Stadsbiblioteket åter slog upp portarna den 23 april 2014 kom förstås det stora intresset att påverka den jämförande besöksstatistiken för 2014 och 2015.

Totalt gjordes under januari-oktober 2015, 2 012 000 besök på kulturförvaltningens anläggningar: Stadsbiblioteket, Stadsmuseet, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet, Stora Teatern och Frilagret.

Förutom Stadsbiblioteket kan även Stora teatern se tillbaka på en kraftig ökning, 17 procent, av antalet besökare under den jämförda perioden.