Göteborg tappar som turiststad. Både Stockholm och Malmö hade drygt fem procent fler gästnätter på hotell och vandrarhem under årets första sex månader. I Göteborg däremot sjönk antalet besökare något.

Det var främst våra landsmän som ratade Göteborg, antalet övernattningar av svenska besökare minskade med sex procent, jämfört med samma period 2003.

Även norrmännen höll sig i ökande grad borta från staden, minskningen blev fyra procent.

Siffrorna framgår av statistik från Turismens utrednings- institut.

Väger tungt

Eftersom svenskar och norrmän tillsammans står för nästan tre fjärdedelar av hotellnätterna i Göteborg väger dessa minskningar tungt i besöksstatistiken.

Men tappet kompenseras nästan helt av kraftigt ökande besöksströmmar från de flesta andra europeiska länder.

Britter och fransmän blev 25 procent fler i Göteborg under första halvåret, även antalet italienska och schweiziska besökare ökade rejält.

När plus och minus i besöksstatistiken summeras blir slutresultatet en måttlig minskning av antalet gästnätter på en procent.

2003 exceptionellt bra

– Man kan inte dra alltför långtgående slutsatser av förändringar från ett år till ett annat. Jämförelseåret 2003 var också ett exceptionellt bra besöksår för vår del, säger Stefan Gadd på marknadsföringsorganet Göteborg & Co.

– Ser man några år tillbaka så har vi en långsiktig ökning av antalet gästnätter.

Att enstaka länder, som Frankrike i den senaste mätningen, kraftigt ökar antalet övernattningar ett visst år kan bero på enstaka evenemang, exempelvis en viktig fotbollsmatch.

Storstadstrend

Men det finns, påpekar Stefan Gadd, också en trend som innebär att europeiska storstadsbor allt oftare tar sig en minisemester i någon annan storstadsregion. Här spelar lågprisflyget en viktig roll.

Av statistiken framgår också att USA och Japan skickade färre turister till Göteborg första halvåret i år.

Men den förlusten kompenseras mer än väl av att antalet besökare från övriga världen steg med hela 28 procent.

64A8.jpg

Foto: Anna Jolfors